မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း ၅၄ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

Jan 25, 2019 | News | 0 comments

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း ၅၄ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် အသင်းဥက္ကဌပါမောက္ခဒေါ်ရင်မြ က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း ၅၄ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ကြသူများ

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း ၅၄ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ကြသူများ အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင်

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း ၅၄ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအသင်းဝင်များ၏ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း ၅၄ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ တွင်အသင်းဥက္ကဌပါမောက္ခဒေါ်ရင်မြက ဗဟိုရွေးချယ် တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ပါမောက္ခဦးမင်းဘိုးငြိမ်း အားဂုဏ်ပြုခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း ၅၄ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ တွင်အသင်းဥက္ကဌပါမောက္ခဒေါ်ရင်မြက ဗဟိုရွေးချယ် တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးဒေါ်အုန်းရီ (ငြိမ်း) အားဂုဏ်ပြုခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း ၅၄ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ တွင်အသင်းဥက္ကဌပါမောက္ခဒေါ်ရင်မြက ဗဟိုရွေးချယ် တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးဂင်ဂေါ်ခိုင် အားဂုဏ်ပြုခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း ၅၄ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ တွင်အသင်းဥက္ကဌပါမောက္ခဒေါ်ရင်မြက ဗဟိုရွေးချယ် တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ကြူကြူဝင်း အားဂုဏ်ပြုခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း ၅၄ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံ တွင်အသင်းဥက္ကဌပါမောက္ခဒေါ်ရင်မြက ဗဟိုရွေးချယ် တင်မြှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးငွေကြည် အားဂုဏ်ပြုခြင်း။

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *