မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း နှင့် Nestle   တို့ပူးပေါင်း၍ Education Program Zoom Webinar ကျင်းပ

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း နှင့် Nestle တို့ပူးပေါင်း၍ Education Program Zoom Webinar ကျင်းပ

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်းသည် Nestle ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်း၍ စဉ်ဆက်မပြတ်သူနာပြုသားဖွားပညာရေးအစီအစဉ်အဖြစ် HMO, Important Factor for Development of Immune, Brain and Digestive System in Children Webinar ကို ရန်ကုန်မြို့၌ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့၊...