မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း နှင့် United Pharmaceutical Co.Ltd(Biogesic and Atussin) တို့ပူးပေါင်း၍ စဉ်ဆက်မပြတ်သူနာပြုသားဖွားပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း နှင့် United Pharmaceutical Co.Ltd(Biogesic and Atussin) တို့ပူးပေါင်း၍ စဉ်ဆက်မပြတ်သူနာပြုသားဖွားပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း နှင့် United Pharmaceutical Co.Ltd(Biogesic and Atussin) တို့ပူးပေါင်း၍ စဉ်ဆက်မပြတ်သူနာပြုသားဖွားပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ (၈-၈-၂၀၂၀)မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ပညာရေးအစီအစဉ်အရ စဉ်ဆက်မပြတ်သူနာပြုသားဖွားပညာရေး...
USAID နှင့် Jhpiego (Essential Health Project) အကူအညီဖြင့် ပြုလုပ်သော MNMA’s Strategic Plan Development Workshop ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား (Feb, August)

USAID နှင့် Jhpiego (Essential Health Project) အကူအညီဖြင့် ပြုလုပ်သော MNMA’s Strategic Plan Development Workshop ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား (Feb, August)

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်းက USAID, Jhpiego, Essential Health တို့၏ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် MNMA’s Strategic Plan Development Workshop ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၀ မှ ၂၁ အထိ) ရန်ကုန်မြို့၊ Best Western Hill Hotel ၌လည်းကောင်း၊ MNMA’s Strategic Plan...