မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ ဗဟိုအဖွဲ့အထူးအစည်းအဝေး 2019

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ ဗဟိုအဖွဲ့အထူးအစည်းအဝေး 2019

မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ ဗဟိုအဖွဲ့အထူးအစည်းအဝေး (၁၆-၈-၂၀၁၉) မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း၏ ဗဟိုအဖွဲ့အထူးအစည်းအဝေး (၁၆-၈-၂၀၁၉)...
Nutrition Development Weeks Commemoration Ceremony 2019

Nutrition Development Weeks Commemoration Ceremony 2019

အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးရက်သတ္တပတ်များ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားများ အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးရက်သတ္တပတ်များ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် အသင်းဥက္ကဌပါမောက္ခဒေါ်ရင်မြက ဂုဏ်ပြုဆုများချီးမြှင့်ခြင်း အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးရက်သတ္တပတ်များ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွင် အသင်းအတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဝင်း က...